Công ty Vận chuyển Saigontourist là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn được thành lập từ năm 1994, trụ sở đặt tại số 25, Pasteur. Năm 2004 công ty này được cổ phần hóa và mang tên Công ty STT cho đến nay. 

Sau khi cổ phần hóa, năm 2005, UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định cho Công ty STT tiếp tục sử dụng 92,5m² đất tại số 25 Pasteur để sử dụng làm trụ sở văn phòng theo hiện trạng, thời hạn đến năm 2020. 

Sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất với STT theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Năm 2006, UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho STT.

Năm 2015, do văn phòng bị xuống cấp nghiêm trọng, Công ty STT kiến nghị xin điều chỉnh tăng thời gian thuê lên 50 năm, thanh toán tiền thuê đất một lần để xây dựng mới trụ sở. UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận đề nghị này và xác định tiền thuê đất 50 năm là gần 8,4 tỷ đồng và STT đã nộp đủ số tiền này. 

Tuy nhiên, trước khi được UBND TP điều chỉnh thời gian thuê, công ty STT đã ký hợp đồng (ngày 11-11-2014) chuyển nhượng lợi thế kinh doanh vi trí khu đất (bao gồm quyền được sử dụng, khai thác, đầu tư kinh doanh trên vị trí khu đất) cho ông Hideo Tomiya (quốc tịch Nhật Bản) với giá 15 tỷ dồng. 

Sau khi nhận tiền, Công ty STT chuyển trụ sở sang địa điểm khác. Từ đó, một số người là thành viên của công ty STT làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để tố cáo, phản ánh việc Công ty STT chuyển nhượng khu đất 25 Pasteur trái pháp luật. 

Tháng 6-2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực trạng sử dụng khu đất 25 Pasteur  thì phát hiện nơi đây đang để trống. 

Biết việc chuyển nhượng bị bại lộ, Công ty STT chuyển về trụ sở cũ, đồng thời thanh lý hợp đồng với ông Hideo Tomiya trước khi Đoàn thanh tra vào cuộc. 

Trong một diễn biến khác, sau khi điều tra theo đơn tố cáo, tháng 2-2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì xét thấy hành vi của những người nắm giữ Công ty STT không cấu thành tội phạm trong việc chuyển nhượng lợi thế kinh doanh cho ông Hideo Tomiya. 

Kết luận thanh tra xác định, việc Công ty STT chuyển nhượng lợi thế kinh doanh vị trí khu đất 25 Pasteur nhưng thực chất là chuyển quyền sử dụng đất, đã vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Từ cơ sở trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo lập thủ tục thu hồi khu đất nói trên.

Mã Hải