Căn cứ nội dung bài viết “Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu về việc san lấp trái phép hồ Đồng Mô và có dấu hiệu tiếp tay vi phạm của cơ quan quản lý. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu tập thể, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng hồ, san lấp trái phép đất đồi phục hồi hiện trạng ban đầu; chuyển cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 15-7-2019 đồng thời thông tin trả lời báo chí theo đúng quy định; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị quản lý trực tiếp khu vực hồ Đồng Mô để xảy ra các vi phạm (nếu có). 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường chức năng quản lý nhà nước theo quy định, tiến hành kiểm tra, phúc tra kết quả xử lý của UBND thị xã Sơn Tây theo đúng quy định.

PV