Đối với 4.897 trường hợp chưa được cấp, do còn khó khăn, vướng mắc về: Người sử dụng đất không hợp tác kê khai/hoàn thiện hồ sơ, không có mặt tại địa phương hoặc đã qua đời; gia đình chưa thỏa thuận được di sản thừa kế; tranh chấp, khiếu kiện...

Được biết, để bảo đảm thực hiện hoàn thành việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đối với diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật; đồng thời vận động, tuyên truyền người dân tuân thủ để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa bảo đảm tiến độ, hiệu quả...

Hải Châu