Ngày 2/8/2011, UBND TP Đông Hà có Thông báo số 109/TB-UBND về việc thu hồi đất, xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC Tây Hùng Vương, gửi UBND phường Đông Lương phối hợp thực hiện và thông báo cho người dân được biết. Đến ngày 4/7/2012, UBND TP Đông Hà ra Quyết định số 715/QĐ-UBND thu hồi hơn 26.000m2 đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại phường Đông Lương để xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC kể trên.

Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan giải phóng mặt bằng trước khi xây dựng công trình; đồng thời thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất của hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nộp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để chỉnh lý hoặc cấp lại theo quy định, trước khi trả tiền đền bù…

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện quyết định trên của UBND TP Đông Hà, các đơn vị chức năng đã phát hiện quyết định này có những chỗ chưa đúng với các quy định của pháp luật.

Cụ thể, diện tích đất bị thu hồi phần lớn là đất chuyên trồng lúa nước. Trong khi tại Nghị định số 42 ngày 11/5/2012 của Chính phủ đã quy định: “Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ cho phép chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

Do đó, ngày 15/8/2012, các đơn vị chức năng TP Đông Hà, cán bộ địa chính phường Đông Lương, Hợp tác xã Lai Phước… đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến về việc thu hồi diện tích đất trồng lúa nói trên. Nhưng tại cuộc họp này, bà con đã nêu ý kiến không đồng thuận, đồng thời đề nghị UBND TP Đông Hà thực hiện việc thu hồi đất phải đúng theo các quy định của pháp luật, nghị định và công văn hướng dẫn thực hiện nghị định của Văn phòng Chính phủ...

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đông Hà đã trả tiền bồi thường đất lúa cho người dân khi chính quyền địa phương và Chính phủ chưa cho phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 10/10/2012, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Sở TN&MT tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh, UBND TP Đông Hà, UBND phường Đông Lương đã tổ chức cuộc họp bàn về việc thu hồi diện tích đất chuyên trồng lúa nước kể trên, theo đúng quy định của Chính phủ.

Theo đó, cuộc họp thống nhất nội dung đề nghị UBND TP Đông Hà, UBND phường Đông Lương rà soát, phân tích hiện trạng khu đất thu hồi, gửi Sở TN&MT thẩm định trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh… Thế nhưng, trong khi các cấp chính quyền, ngành chức năng có liên quan chưa có ý kiến, kết luận cuối cùng về việc này, thì lãnh đạo Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà đã tổ chức phát tiền đền bù diện tích đất lúa nằm trong vùng quy hoạch xây dựng khu TĐC kể trên cho người dân.

Ông Trần Hùng, cán bộ địa chính phường Đông Lương cho biết, việc phát tiền này là do lãnh đạo và cán bộ Trung tâm PTQĐ TP Đông Hà trực tiếp thực hiện tại Nhà văn hóa khu phố Lai Phước vào ngày 11/12/2012.

Cũng theo ông Hùng, lãnh đạo trung tâm này không chỉ bất chấp các phép tắc do cuộc họp liên ngành ngày 10/10/2012 đề nghị thực hiện, mà còn cố tình làm trái ngay cả Quyết định 715 của UBND TP Đông Hà về việc thu hồi giấy CNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi nhằm rà soát, kiểm tra đối chiếu một cách chính xác trước lúc có quyết định phê duyệt trả tiền đền bù cho người dân.

Điều đáng nói, các cơ quan chức năng địa phương đã xử lý sai phạm không đúng với thực tế vụ việc. Trong đó, có 4 nông dân ở khu phố Lai Phước, ngỡ rằng mình may mắn do có những thửa đất trồng lúa nằm vào khu vực bị thu hồi, được lãnh đạo, cán bộ Trung tâm PTQĐ thành phố mời lên nhận tiền đền bù, nay bị đổ hết mọi sai trái “lên đầu”…

Phan Thanh Bình