Góp ý vào dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng dự án Luật chưa làm rõ nội hàm và có nhiều khái niệm mới chưa đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống luật, đề nghị Chính phủ tiếp thu, cân nhắc các ý kiến để hoàn thiện quy định nhằm không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn có tầm nhìn.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc ý kiến, xem xét cụ thể, khi đủ điều kiện thì trình ra UBTVQH sau khi Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức. Nguyên tắc là dự luật nào chưa đáp ứng điều kiện, chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục nghiên cứu thêm.

PV