Đây là con số còn rất khiêm tốn đối với thị trường được đánh giá có tiềm năng với không ít cơ hội phát triển như ở Việt Nam. Đặc biệt nếu đem so sánh với số lượng 125 công trình đã được chứng nhận tại Malaysia, 500 công trình tại Đài Loan (Trung Quốc) và gần 1.200 công trình xanh tại Sigapore tính đến năm 2014.

Được biết, trong 10 năm trở lại đây, tăng trưởng xây dựng bình quân của Việt Nam đạt 12% và tốc độ đô thị hóa là 3,4%năm, dự kiến đạt ngưỡng 50% vào năm 2025. Các công trình xây dựng tại Việt Nam đang sử dụng khoảng 36% tổng năng lượng tiêu thụ của cả nước, trung bình 33% và góp 25% vào tổng lượng phát thải khí nhà kính, chiếm 1/3 tổng lượng phát thải CO2…

Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc phát triển công trình xanh là do nhận thức về chi phí xây dựng công trình xanh, trong đó còn mang nặng định kiến chi phí xây dựng công trình xanh phải cao hơn từ 10 – 29% so với công trình thông thường. Thêm vào đó sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các công trình xanh còn rời rạc chưa thực sự phát huy  tính đồng bộ và hiệu quả.

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một chính sách ưu đãi hỗ trợ cụ thể nào dành riêng cho lĩnh vực xây dựng công trình xanh để khuyến khích đầu tư vào khu vực này. Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng cũng chưa được bổ sung, hoàn thiện và nâng cấp cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và tương xứng với tiêu chí xanh quốc tế.

Hiện nay, Việt Nam có bộ Quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Đây là Quy chuẩn hiện hành duy nhất về các giải pháp tiết kiệm năng lượng công trình. Dù vậy, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này đã bộc lộ nhiều bất cập so với yêu cầu thực tế.

Hải Châu