Trong đó, 5 loại đất chính của cả nước đã cấp được 40,7 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,3 triệu ha, đạt 94,6% diện tích sử dụng cần cấp và đạt 96,7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Như vậy, đến thời điểm này, cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của Quốc hội.

Tuy nhiên, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, vẫn còn khối lượng rất lớn người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

K. Vy