Tại văn bản này, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiếp tục dừng hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình và hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái tại cốt 600 và cốt 700 Vườn Quốc gia Ba Vì để rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng. 

Theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 1-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011- 2020, dự án khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì là dự án được Nhà nước khuyến khích đầu tư. 

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng phân khu hành chính dịch vụ I do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. 

Dự án LeMont Ba Vì chưa được cấp phép xây dựng. 

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện phê duyệt dự án Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thi công, đưa dự án vào khai thác sử dụng. 

Theo Bộ Xây dựng, các công trình thuộc dự án này được miễn giấy phép xây dựng theo quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014. Bộ Xây dựng lưu ý thêm, công trình chỉ được tiếp tục triển khai thi công sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Tháng 6-2016, Báo CAND đã có bài viết về dự án này. Theo đó, dự án du lịch nghỉ dưỡng này được tôn tạo, xây dựng trên nền công trình phế tích biệt thự thời Pháp trong Vườn Quốc gia Ba Vì và đã khởi động từ năm 2008. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền vẫn chậm trễ trong việc phê duyệt mà không nêu rõ những hồ sơ, thủ tục cần bổ sung. 

Từ năm 2008, Vườn Quốc gia Ba Vì có tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin chủ trương hợp đồng liên kết khoán quản, hoạt động du lịch sinh thái tại vườn và được Bộ chấp thuận, giao Vườn Quốc gia xây dựng đề án cụ thể. 

Những năm tiếp theo, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo nhằm làm cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại phân khu hành chính dịch vụ I. 

Trước đó, với các thông tin cho rằng, khu du lịch sinh thái này xây dựng không phép, các cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng các hoạt động từ tháng 4-2016 để rà soát. Văn bản mới nhất của Bộ Xây dựng xác định dự án này thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, để được khai thác trở lại, chủ đầu tư vẫn đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Nguyễn Hưng