Cùng dự buổi làm việc có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp, để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các cấp ủy đảng trong tỉnh cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn liền với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc.

Gắn liền với thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các cấp ủy đảng ở Đắk Lắk cũng tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thông qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức, bộ máy của Đảng được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên và bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, trong sáu tháng đầu năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên do tình hình hạn hán và biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Trong mùa khô vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 70.155ha cây trồng bị khô hạn, trong đó diện tích mất trắng lên đến 5.590ha. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 35.225 hộ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Tổng giá trị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán và biến đổi khí hậu gây ra trên địa bàn lên đến 2.186 tỷ đồng.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Công tác nhân sự, hiệp thương diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về bầu cử được tăng cường với nhiều nội dung và hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng trực quan; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm an toàn…Nhờ đó, tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp vừa qua.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, đến nay Đắk Lắk vẫn là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp là chính. Trong khi đó, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiệt hại do thiên tai, hạn hán gây ra ngày càng tăng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk cần tổ chức đánh giá đoàn diện, đầy đủ các nguyên nhân gây ra hạn hán, từ đó đề ra các giải pháp phòng chống hạn hán hiệu quả, khắc phục thiệt hại do hán hán gây ra.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Quyết định của Bộ Chính trị về thôi chức Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tặng hoa cho đồng chí Niê Thuật chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Về công tác xây dựng Đảng, gắn liền với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ tỉnh cần tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được ban hành cho toàn thể cán bô, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các Chỉ thị của Đảng cần đổi mới hình thức để mọi cán bộ, đảng viên và người dân đều được học tập, nhận thức đủ. Các cấp ủy đảng phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phù hợp, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương...

 

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tặng hoa chúc mừng đồng chí Niê Thuật và Trung tướng Triệu Xuân Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chiều cùng ngày, đồng chí Đinh Thế Huynh đã đến thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Tại đây, đồng chí Đinh Thế Huynh đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về thôi chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với đồng chí Niê Thuật và Trung tướng Triệu Xuân Hòa để chờ nghỉ hưu theo chế độ.
Văn Thành