Đồng chí Lê Hồng Anh và các thành viên Tiểu ban đã kiểm tra việc tổ chức đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác khánh tiết tại Hội trường Đại hội, Trung tâm Báo chí Đại hội, hoạt động của các phòng chức năng, công tác bảo đảm thông tin liên lạc, phương án bảo đảm an ninh, giao thông,... phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh kiểm tra công tác bảo vệ Đại hội tại Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngay sau khi kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Anh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Tiểu ban và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Đại hội để rút kinh nghiệm. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Tiểu ban và các đồng chí dự họp, đồng chí Lê Hồng Anh đã phát biểu kết luận cuộc họp. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội, đến nay các công việc phục vụ Đại hội cơ bản đã hoàn tất. 

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương bổ khuyết, hoàn thành nốt các phần việc còn lại, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội, bảo đảm Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Việt Hưng