Cục Đối ngoại Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng và kỹ năng viết bài tham dự Giải Búa liềm vàng 2019.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng, diễn giả; đồng chí Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại, cùng lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng và toàn thể CBCS của Cục, một số cộng tác viên của Tạp chí Nhân Quyền Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Minh Tuấn đã giới thiệu sơ lược một số những thông tin cơ bản về Giải và trao đổi, hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp cần thiết trong viết bài truyền thông về công tác xây dựng đảng nói chung và tham gia Giải nói riêng.

Theo đó, Giải Búa liềm vàng là giải báo chí hằng năm để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh tính xây dựng Đảng của các tác phẩm báo chí tham gia Giải. 

Nội dung các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng nhấn mạnh tính xây dựng Đảng của các tác phẩm báo chí tham gia Giải, dù viết về vấn đề gì cũng phải nhìn nhận với góc độ xây dựng Đảng.

Ngoài ra, đồng chí Ngô Minh Tuấn cũng trao đổi về định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay và hướng dẫn những kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải Búa liềm vàng. Đồng chí cũng gợi mở nhiều chủ đề mới được dư luận quan tâm liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Duy Tiến