Thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương (T.Ư) và địa phương tại Đà Nẵng đã có nhiều tin, bài phản ánh hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống người dân TP Đà Nẵng. Đặc biệt, phản ánh việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với kết quả 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII), về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện chương trình “TP 4 an”, “5 không, 3 có”… góp phần xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo, đài cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục, bài viết phân tích chuyên sâu, mang tính định hướng, đóng góp, hiến kế xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Đồng thời, tiếp tục đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; lợi dụng chia rẽ đoàn kết nội bộ, hạ uy tín lãnh đạo, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tích cực góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH; đảm bảo độc lập chủ quyền Tổ quốc.

Được biết, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có 118 cơ quan báo chí (CQBC) hoạt động (8 CQBC địa phương và 110 CQBC T.Ư). Trong đó, CQBC địa phương có  201 người làm báo (126 người được cấp thẻ nhà báo, chiếm 63%); CQBC T.Ư thuộc các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú có hơn 500 người (số người được cấp thẻ nhà báo chiếm 45%).

L.V.