Trước đó, nhiều người dân sống gần công ty trên ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu cho rằng do Công ty TNHH Header Plan xả nước thải gây ô nhiễm rạch Mọi - con rạch dẫn nước ra sông Đồng Nai nên kiến nghị chính quyền có biện pháp kiểm soát việc xả thải của doanh nghiệp này. 

Sau đó, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai kiểm tra phát hiện Công ty TNHH Header Plan vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3 đến dưới 60m3/ngày đêm. Cụ thể, thông số COD vượt 2,1 lần, lưu lượng xả thải thực tế là 44m3/ngày đêm. 

Công ty xả thải vượt chuẩn bị xử phạt.

Ngoài ra, thông số tổng dầu mỡ khoáng vượt 1,6 lần. Ngoài xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng quyết định xử phạt cũng đã nêu rõ yêu cầu Công ty TNHH Header Plan chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do xả nước thải vượt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp trước ngày 30/9/2016. UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TNMT theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục của Công ty TNHH Header Plan.

Ngọc Sơn