Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc dừng đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hết thời hạn hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long theo văn bản số 1409, ngày 18/3/2015 về nội dung: "tuyệt đối không cho phép đóng mới tàu phục vụ khách thăm quan, ngủ đêm trên vịnh Hạ Long" kể từ ngày 18/3/2015.

Các tàu vỏ gỗ hết thời hạn hoạt động kinh doanh trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thu hồi giấy phép hoạt động, không đóng tàu vỏ thép, vỏ composite thay thế hoạt động kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Các trường hợp Sở Giao thông Vận tải đã đồng ý cho phép đóng mới tàu vỏ thép, vỏ composite thay thế sau thời điểm 18/3/2015 đang triển khai thi công, Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh xem xét cụ thể từng trường hợp để giải quyết, chỉ cho vận chuyển khách du lịch, không cấp phép cho tàu ngủ đêm. Thời gian báo cáo chậm nhất ngày 20/11/2015. Đối với các tàu vỏ gỗ hết thời hạn hoạt động kinh doanh trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đang chờ cho phép đóng thay thế sau thời điểm ngày 18/3/2015, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thu hồi giấy phép hoạt động, không giải quyết đóng mới thay thế.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tạm dừng việc đóng mới 119 tàu hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long theo các Giấy chứng nhận đầu tư đã được UBND tỉnh cấp cho các doanh nghiệp. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho các doanh nghiệp theo quy định hiện hành và phù hợp với các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ trương tạm dừng đóng mới tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh để tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động dịch vụ chở khách tham quan du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo kết quả thanh tra về số lượng tàu du lịch đóng mới theo các dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, qua kiểm tra 5 dự án được UBND tỉnh phê duyệt, tổng số tàu được cho phép đóng mới là 164 tàu. Trong đó, đến thời điểm 30/7/2015, số tàu đã đóng mới đưa vào hoạt động là 42 tàu; số tàu đang triển khai đóng mới là 4 tàu lưu trú; số tàu chưa triển khai đóng theo dự án là 119 tàu. Từ sau thời điểm 18/3/2015 đến hết ngày 30/7/2015, Sở Giao thông Vận tải cho phép đóng mới thay thế 19 tàu du lịch (5 tàu lưu trú và 14 tàu tham quan) do các tàu đã cũ, hết niên hạn sử dụng hoặc qua các đợt kiểm tra, phân loại không đủ điều kiện để hoạt động là thực hiện đúng chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2384, ngày 27/6/2011: “Ưu tiên cho phép các đơn vị được đầu tư đóng mới tàu du lịch thay thế các tàu vỏ gỗ đã bị thải loại không bảo đảm quy định hiện hành” và văn bản số 3238, ngày 19/8/2011: “Các doanh nghiệp có tàu du lịch không đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành phải thải loại, được đóng mới để thay thế…” và tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giảm dần tàu vỏ gỗ hoạt động trên Vịnh Hạ Long (các tàu đóng mới thay thế hiện nay đều bằng vỏ thép). Đến nay, 7 tàu tham quan đóng xong và đi vào hoạt động, còn 12 tàu du lịch đang đóng dở dang.

Đ.H.