Sau khi xem xét, Bộ VH,TT&DL đã đồng ý cho Công ty TNHH sản xuất phim Đông Nam được phép thực hiện đoạn phim quảng cáo men tiêu hóa “Bio-zeem” (đạo diễn Hannes Larus Johnsson, quốc tịch Ireland) tại một số địa điểm ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Bộ VH,TT&DL cũng nêu rõ: Đoàn phim được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Cục A83 –Bộ Công an. Thời gian thực hiện đoạn phim trên bắt đầu từ ngày 12/5 đến hết ngày 12/6/2015, tại 4 địa phương: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm của phim chỉ được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép.

Dạ Miên