Thông qua kết nối điện tử giữa BIDV và Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, toàn bộ thông tin nộp lệ phí bao gồm: mã đăng ký dự thi và các thông tin liên quan khác được BIDV chủ động truy vấn khi thực hiện giao dịch thu hộ; đồng thời kết quả thu hộ cũng nhanh chóng được cập nhật vào hệ thống của Nhà trường ngay sau khi thí sinh đã nộp tiền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác.

Đây là chương trình thí điểm đầu tiên và BIDV sẽ mở rộng kết nối điện tử với nhiều đơn vị khác trong ngành giáo dục như trường đại học/cao đẳng, trung học phổ thông các cấp trên toàn quốc.

H.A.