Trước đó, lệnh đóng cửa vĩnh viễn Bến xe Tam Bạc đã ấn định vào ngày 1/6 đã khiến hàng trăm đầu xe khách hoạt động tại Bến xe Tam Bạc phản đối vì cho rằng đó là một quyết định quá vội vàng, doanh nghiệp chưa có thời gian xây dựng lại luồng tuyến mới, chi phí thanh toán hợp đồng đã thanh toán với Ban quản lý Bến xe Tam Bạc đến hết năm 2015.

Lo ngại nhiều nhất là các doanh nghiệp sở hữu 106 nốt xe chạy tuyến Hà Nội xuất phát tại bến này, việc bắt buộc họ di chuyển toàn bộ về Bến xe Thượng Lý nằm xa trung tâm sẽ gây thiệt thòi hẳn so với những xe chạy cùng tuyến nhưng xuất phát từ các Bến xe Lạc Long, Niệm Nghĩa, Cầu Rào (đều trong khu vực trung tâm thành phố).

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cam kết việc toàn bộ diện tích Bến xe Tam Bạc sau khi thu hồi sẽ được san phẳng, cải tạo lại để làm vườn hoa, không xây dựng bất kỳ công trình dân dụng nào khác.

Về những kiến nghị của doanh nghiệp xe khách, được giải thích rằng, hiện có 11 tuyến xe khách liên tỉnh với tổng số 143 chuyến xe/ngày, cùng 123 xe khách thuộc 25 doanh nghiệp vận tải hoạt động; trong đó tuyến Hà Nội chiếm đa số với 106 chuyến/ngày sẽ phải chuyển toàn bộ về Bến xe Thượng Lý. Những tuyến liên tỉnh khác sẽ chuyển về các bến xe còn lại. Đây là chủ trương từ lâu chứ không phải bất ngờ, nó phù hợp với lộ trình từng bước di chuyển bến xe liên tỉnh ra khỏi nội thành.

Trước kiến nghị của doanh nghiệp, thành phố cho giãn thời hạn đóng cửa Bến xe Tam Bạc vào ngày 15/6. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu sau thời điểm này, Sở GTVT phải chỉ đạo đơn vị quản lý hiện hành bàn giao toàn bộ hiện trạng để thực hiện đóng cửa vĩnh viễn bến xe này từ 24h ngày 15/6.

Lê Minh Triết