Cuộc đối thoại diễn ra khá sôi động với sự tham dự của lãnh đạo BHXH thành phố Hải Phòng, BHXH các quận, huyện đã trả lời, giải đáp trực tiếp hàng chục câu hỏi, ý kiến vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Cảng gửi về qua Cổng thông tin điện tử và các nhà báo có măth tại buổi đối thoại về các vấn đề liên quan đến: lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; thực hiện Luật BHXH sửa đổi; cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN... cùng nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện các chính sách, quy định về BHXH, BHYT, BHTN... 
Giao lưu trực tuyến về BHXH.

Buổi đối thoại cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cơ quan báo chí và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT; những bước tiến mới của cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước...

Thành phố Hải Phòng có 6.350 doanh nghiệp, đơn vị, sử dụng hơn 288 nghìn lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và 1,4 triệu người tham gia BHYT, chiếm 73,4% dân số toàn thành phố. Công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 đạt xấp xỉ năm nghìn tỷ đồng vượt kế hoạch giao; thực hiện chi trả gần tám nghìn tỷ đồng, trong đó có 147.252 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng; trên hai triệu lượt người KCB bảo hiểm y tế với số tiền trên một nghìn tỷ đồng. BHXH thực hiện giao dịch điện tử với hơn năm nghìn đơn vị và 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phần mềm giám định BHYT tập trung, trực tuyến.../.            

Văn Thịnh