Tại Văn bản số 111/TB-VP, ngoài việc “đề xuất lãnh đạo thành phố phụ trách công tác quan hệ công chúng”, lãnh đạo TP cũng yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức hội nghị gặp gỡ hằng quý với lãnh đạo cơ quan báo chí của Hà Nội và cơ quan báo chí trên địa bàn.

Các sở ngành đề xuất ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP và cơ chế nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở để báo cáo UBND TP.

N.Y.