Theo Công văn số 2613/UBND-NNNT, vị trí lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc hạ lưu mặt đường đê, tương ứng từ K48+080 đến K54+425 (11 cột lắp đặt trên lề đê và 172 cột ở mái, tiếp lề đê) thuộc địa bàn các phường Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát (Bắc Từ Liêm).

Trong đó, lắp đặt 183 cột chiếu sáng, loại cột thép bát giác, côn liền, cao 8m; khoảng cách trung bình giữa các cột 25m; móng cột đổ bê tông; đào mương đặt tuyến cáp điện ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn; kích thước mương đào hình thang, rộng 0,3m, chiều sâu chôn cáp 0,7m - 1m.

N.Y.