Theo Bộ Tài chính, gần đây, cơ quan Hải quan tiếp tục phát hiện, bắt giữ mặt hàng bút bi loại xóa được chữ viết bằng cách gia nhiệt. Do vậy, nếu sử dụng rộng rãi thiết bị này trên thị trường sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ khẩn trương ban hành chính sách quản lý đối với mặt hàng nhạy cảm nêu trên.

Trong thời gian chờ chính sách quản lý của các bộ, ngành, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan địa phương không giải quyết thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng nhạy cảm này và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng các trường hợp đăng ký nhập khẩu.

Phan Đức