Đến nay, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội đã tư vấn, xây dựng được 19 chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, các chuỗi tham gia tiêu thụ 392 nghìn quả trứng, 22,4 tấn thịt lợn, 10,8 tấn gia cầm, 100 tấn sữa...

Tuy nhiên, theo đánh giá, sự liên kết giữa các chuỗi hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, ngoài việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, chuỗi ngành hàng, đẩy mạnh xuất khẩu cần phải chú trọng tới các kênh bán lẻ trong nước.

C.L.