Khóa học thu hút 25 học viên là các giảng viên, cán bộ quản lý du lịch có liên quan tới công tác đào tạo hướng dẫn viên trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.

Chương trình do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế tổ chức. Khoá học tập trung phổ biến những kiến thức, kỹ năng thực hiện hướng dẫn tại các khu di sản thế giới; khả năng áp dụng những kiến thức, kỹ năng giảng dạy để thực hiện các khóa học hướng dẫn viên di sản.

Ngoài ra, các học viên sẽ được tham gia thảo luận phương pháp khắc phục những bất cập trong hoạt động thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam hiện nay.

Đây còn là một hoạt động nhằm mục đích xây dựng hệ thống đào tạo cấp chứng chỉ bắt buộc cho hướng dẫn viên di sản tại các tỉnh miền Trung, từng bước xây dựng hệ thống này tại Việt Nam trong tương lai, khắc phục các khiếm khuyết trong công tác hướng dẫn viên tại các khu di sản hiện nay. Khóa đào tạo sẽ kết thúc vào ngày 17/7.

K.H.