Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, du lịch Đà Nẵng tăng trưởng nhanh, nên việc tách, thành lập sở Du lịch là hết sức cần thiết.  “Sở Du lịch có nhiệm vụ lớn, cần nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của thành phố, với chiến lược phát triển du lịch”, ông Thơ nhấn mạnh.

Trao quyết định và chúc mừng Sở Du lịch.
Lãnh đạo Sở Du lịch nhận quyết định.

Ông Thơ chỉ đạo: “Hai sở cần tập trung bàn giao về nhân sự, hồ sơ công việc, con người; thành lập các phòng ban, tổ chức công việc phù hợp để bắt tay vào việc ngay bây giờ”.

Được biết, trước đó, ngày 5-5, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng. Nghị quyết đã được HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua ngày 5-5 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐND TP Đà Nẵng giao UBND TP triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Hoài Thu