Australia tiếp tục cam kết hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam, cũng như việc triển khai một chương trình viện trợ chất lượng cao, có trọng tâm nhằm hỗ trợ các mục tiêu  đưa Việt Nam trở thành một đất nước công nghiệp hóa vào 2020”, ông Craig Chittick, Trưởng đoàn Đại biểu Australia tham dự Hội nghị tham vấn cấp cao Australia-Việt Nam về các vấn đề hợp tác phát triển đã phát biểu như vậy tại cuộc họp ngày 9/7 ở Hà Nội.

Hội nghị Tham vấn Cấp cao Australia – Việt Nam diễn ra 9/7 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm tài chính 2015-2016, Australia sẽ cung cấp nguồn vốn viện trợ khoảng 90 triệu đô la Australia cho Việt Nam, trong đó có khoảng 60 triệu đô la Australia là nguồn tài trợ song phương trực tiếp.

Chương trình viện trợ phát triển của Australia tại Việt Nam sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: Tăng cường và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế; Hỗ trợ xây dựng và tạo việc làm cho lực lượng lao động có tay nghề cao và; Thúc đẩy việc nâng cao năng lực kinh tế  cho phụ nữ, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

H.Chi