Việc ghi nợ này là quy định của Nghị định số 17/NĐ-CP đã ban hành.

Cũng theo công văn này, hiện nay, có tình trạng nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa triển khai nội dung trên mặc dù Nghị định 17/NĐ-CP đã ban hành được gần 6 tháng.

Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác cấp sổ đỏ tại các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng này

VB