Qua kết quả giải trình của Cục Quản lý cạnh tranh và qua kiểm tra, Bộ Công Thương đã kết luận chỉ tiêu đúng là 9 người, đã được Bộ đồng ý phê duyệt. Bộ đã cho phép Cục Quản lý cạnh tranh tuyển dụng 9 cán bộ này vào biên chế.

Về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng cho biết: Hiện tượng này đã được dư luận phản ánh khá nhiều. Riêng vụ việc tại Cục Quản lý thị trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, báo cáo chậm nhất là cuối tháng 9 này

PV