Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 1.335 tấn gạo; tỉnh Yên Bái 308 tấn gạo; tỉnh Ninh Bình 195 tấn gạo; tỉnh Cao Bằng 475 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 550 tấn gạo; tỉnh Hà Nam 687 tấn gạo; tỉnh Kon Tum 279 tấn gạo; tỉnh Gia Lai 379 tấn gạo.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo xuất cấp 5.778 tấn gạo cho 5 tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định.

Nam Phương