Công văn của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) gửi Công an 64 tỉnh, thành phố trực thuộc TW về đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn mại dâm cho biết, có nội dung này.

Công văn cũng nhấn mạnh đến việc chú ý các đối tượng từng có tiền án, tiền sự, đối tượng tham gia trong các đường dây "gái gọi", băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng bảo kê cho hoạt động mại dâm, chăn dắt, chứa hoặc môi giới mại dâm, trên cơ sở đó kịp thời có biện pháp đấu tranh, triệt phá, không để phát sinh thành ổ nhóm, đường dây tội phạm mới gây ảnh hưởng xấu đến trật tự ATXH tại địa phương.

Với các tuyến trọng điểm, các địa bàn giáp ranh cần có đối sách cụ thể phù hợp, mặt khác cần huy động được đông đảo các lực lượng tham gia ngăn chặn

C.Long