Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Lê Văn Dục cho biết, qua khảo sát ý kiến người dân, nguyện vọng của người dân phường nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 của công viên Tuổi Trẻ, tất cả 100% các hộ dân đều không muốn di chuyển.

Vì vậy, các ngành đã báo cáo UBND TP cho phép thực hiện dự án công viên Tuổi Trẻ theo phương án hẹp với diện tích 12ha như hiện nay, không thực hiện tiếp giai đoạn 2 của dự án mở rộng thêm 26ha nữa.

Công viên Tuổi trẻ - một dự án liên tục là đề tài “nóng” tại các kỳ họp HĐND TP.

Tuy nhiên, việc dừng thực hiện quy hoạch giai đoạn 2 của dự án công viên Tuổi Trẻ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, UBND TP  Hà Nội sẽ có kiến nghị lên Chính phủ dừng thực hiện giai đoạn 2, không mở rộng thêm 26ha nữa.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, nếu không thực hiện mở rộng thêm 26ha, người dân phường Thanh Nhàn nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 sẽ có điều kiện cải tạo, xây mới nhà ở. Ngoài ra, TP cũng giảm được nguồn kinh phí 2.000 tỉ đồng, không phải bố trí nhà tái định cư cho 800 hộ dân của phường Thanh Nhàn”.

C.L.