Tuyến đập dài 95m, ngăn toàn bộ mặt cắt sông Vĩnh Điện, trên thân đập có bố trí 1 khoang tràn với chiều dài 50m, chiều cao đập 5,5m. Thân đập được đắp bằng cát hút từ sông tại mỏ cát Điện Trung; mái đập được gia cố bằng cọc cừ bạch đàn, tre kết hợp trục trịch tre và vải địa kỹ thuật, vải bạt nilon chống thấm. Mặt đập rộng 4m, được gia cố bằng vải địa kỹ thuật, bao cát để phòng chống nước chảy qua gây xói lở.

Ảnh minh họa. Nguồn: dienban.gov.vn

Trước đó, trong tháng 2 và 3/2015, tỉnh Quảng Nam cũng đầu tư xây dựng đập thời vụ này trên sông Vĩnh Điện, nhưng bị trận lũ bất thường vào cuối tháng 3 cuốn trôi hoàn toàn. Trạm bơm Tứ Câu phải tranh thủ lách triều, lách mặn và tranh thủ nguồn nước từ các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn bơm về để bơm nước tưới dưỡng lúa vụ Đông Xuân.

Viết Nam