Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn 26 tụ điểm ma túy và 39 tụ điểm hoạt động mại dâm chưa được chuyển hóa, làm trong sạch địa bàn. Xác định việc phối hợp chuyển hóa địa bàn, xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh là công tác trọng tâm, tuy nhiên, do thiếu sự phối hợp giữa các phường, quận giáp ranh, sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các ban, ngành, đoàn thể nên công tác chuyển hóa vẫn nặng tính đẩy, đuổi đối tượng từ địa bàn này sang địa bàn khác.

Việc điều tra, xử lý các đối tượng tổ chức, môi giới mại dâm chậm, kéo dài. Việc quản lý đối tượng nghiện ma túy, hoạt động mại dâm tại nhiều địa phương còn hạn chế, đối tượng liều lĩnh, có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động lưu động…

Trong năm 2011, việc chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã, phường lành mạnh, không có ma túy, mại dâm sẽ được đẩy mạnh thực hiện trên 20 phường, xã trọng điểm thuộc 12 quận, huyện của thành phố

Hoa Nguyễn