Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam xác định cụ thể ranh giới và thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/500 về chức năng, cơ cấu sử dụng đất tại vị trí được lựa chọn, phù hợp với nội dung đầu tư và đặc thù Dự án Tháp Truyền hình Việt Nam.

Dự kiến Tháp truyền hình Việt Nam sẽ được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 14ha.

Chi Linh