Qua vụ việc này, tập thể, cá nhân phải nêu rõ khuyết điểm của mình trong việc quản lý, cấp phép xây dựng, cũng như việc phát hiện vi phạm của chủ nhà mà không xử lý đến nơi đến chốn.

Trước đó, UBND thị xã Tân An cũng đã bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thạch vào chức vụ Trưởng phòng QLĐT thay ông Lương Trung Hải vì phải tập trung kiểm điểm

N.P.