Tại diễn đàn, bà Erna Solberg, Thủ tướng Na Uy kiêm đồng Chủ tịch của nhóm vận động MDG cấp cao của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận định: Việt Nam đang làm rất tốt để đạt được các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, tất nhiên là chưa thể đạt được tất cả các mục tiêu đó, nhưng Việt Nam đã đạt được mục tiêu đầu tiên là xóa đói giảm nghèo, đầu tư cho giáo dục...

Tuy nhiên, những vấn đề vẫn còn tồn tại như giáo dục cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa cần phải được tập trung nhiều hơn. Việt Nam cũng đang làm rất tốt khi giải quyết các vấn đề về phát triển bền vững.

Lưu Hiệp