Chương trình là nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và năng lực cho các nước đang phát triển để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với những mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm

Thanh Hằng