Đây là hiện tượng rất hiếm gặp và người quan sát hoàn toàn có thể tự quan sát bằng mắt thường. Tuy nhiên, nếu sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn, việc quan sát sẽ dễ dàng hơn, do các hành tinh này nằm sát đường chân trời nên khá mờ. 

Thời điểm lí tưởng nhất để quan sát là khoảng sau 5 giờ sáng cho tới khi trời sáng hẳn. Mặc dù hiện tượng này còn kéo dài tới hết tháng 2, song ông Sơn cho rằng, từ nay tới cuối tháng 1 là thời điểm thuận lợi nhất.

K. Vy