Việc ban hành và đưa vào thực hiện những văn bản pháp quy mới đây về tôn giáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thực hành đức tin của mình phù hợp với pháp luật.

Liên quan đến những người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trở về từ Campuchia, chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam là không phân biệt đối xử, trừng phạt những người trở về vì tội vượt biên trái phép. Những người trở về sẽ nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để nhanh chóng ổn định cuộc sống và hoà nhập cộng đồng.

Thời gian qua, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 35 người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vượt biên trái phép sang Campuchia tự nguyện trở về Việt Nam trong khuôn khổ thỏa thuận chung Việt Nam - Campuchia và UNHCR ký ngày 25/1/2005. Việt Nam vẫn tiếp tục hợp tác với Campuchia và UNHCR để thực hiện những thỏa thuận đã đạt được tại biên bản Ghi nhớ về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Campuchia

P.V