Tính đến ngày 28/3/2013, EVN SPC đã thực hiện ký lại phụ lục hợp đồng cho 4.917 khách hàng (trong tổng số 6.255 khách hàng EVN SPC lựa chọn) với mức sản lượng tiêu thụ ký kết là trên 17,5 tỷ kWh, trong đó có 110 khách hàng sắt, thép có sản lượng điện tiêu thụ trên 1,8 tỷ kWh và 12 khách hàng xi măng có sản lượng điện tiêu thụ trên 359 triệu kWh.

Trong phụ lục hợp đồng ký lại với khách hàng, EVN SPC thống nhất việc thực hiện tiết giảm nhu cầu dùng điện theo 2 mức đề xuất. Cụ thể, mức 1 là 10% và mức 2 là 15%. Theo đó, tổng sản lượng thỏa thuận với khách hàng có thể tự tiết giảm được trong năm 2013 là trên 4 tỷ kWh cho cả hai mức trong các tháng 4, 5, 6/2013 và các tháng mùa khô.

Ngoài ra, EVN SPC còn triển khai những phương án khác như: Lập kế hoạch cung cấp điện 2013 và danh sách khách hàng quan trọng tại các công ty điện lực được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. Phát động phong trào thi đua thực hiện tiết kiệm điện trong toàn đơn vị. Tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện như chương trình “Tiết kiệm điện - Kiến thức cho mọi người”, Ấp văn hóa tiết kiệm điện”, “Tuyến phố tiết kiệm điện”…

T.Tùng