Như vậy, tỷ lệ mù lòa ở người 50 tuổi trở lên của Việt Nam là 1,8%, giảm  3,1% so với năm 2008.

Được biết, trong 10 năm qua, tỷ lệ mù lòa tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Sẹo giác mạc do mắt hột có xu hướng giảm trong khi đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, bệnh võng mạc do đái tháo đường có xu hướng tăng.

Đây là những thách thức lớn để ngành y tế quan tâm và có kế hoạch can thiệp trong thời gian tới, nhằm đạt mục tiêu Thị giác 2020.

Hải Châu