Chiều 15/6, thông tin mới nhất từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2013 của Hà Nội là 97,12%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ bổ túc THPT là 74,59%. So với năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ đều thấp hơn. Năm trước, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội là 98,24%, bổ túc THPT là 92,48%.

Từ ngày 15 đến ngày 23/6, các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ dự thi cho thí sinh. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi tốt nghiệp có thể làm đơn xin phúc khảo, nộp cho nhà trường trong khoảng thời gian này.

Bắc Giang tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT đạt 96,62% (giảm gần 3%), hệ bổ túc THPT đạt 87,81% (giảm hơn 10% so với năm 2012). Bắc Kạn tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,7% (giảm 1%); hệ bổ túc THPT đạt 65,6% (giảm gần 30%). Điện Biên tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,19% (giảm 3%); hệ bổ túc THPT đạt 63,47% (giảm hơn 20%). Hải Dương tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,18% (giảm chút ít so với năm 2012); hệ bổ túc THPT đạt 97,16 (giảm gần 2%). Ninh Thuận tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,43%; hệ bổ túc THPT đạt 73,3% (giảm gần 20%). Quảng Bình tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,05%; hệ bổ túc THPT đạt 75,49% (giảm gần 20%). Tây Ninh tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,10%; hệ bổ túc THPT đạt 45,95% (giảm gần 10%). Thanh Hóa tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,42%; hệ bổ túc THPT đạt 88,33%. Tuyên Quang tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 94,84%; hệ bổ túc THPT đạt 92% (năm ngoái hệ bổ túc đạt 100%)…

Thu Phương