7 chức danh công chức cấp phường gồm: chỉ huy trưởng quân sự, trưởng Công an phường, công chức tài chính - kế toán, tư pháp, hộ tịch, văn hóa - xã hội và công chức văn phòng, thống kê, địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường, những người tốt nghiệp đại học trong nước từ loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp loại khá trở lên ở nước ngoài cũng như những người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên mà đảm bảo tiêu chuẩn chung về sẽ được tuyển thẳng vào chức danh công chức cấp phường phù hợp với ngành nghề đào tạo mà không cần qua thi tuyển.

Ngoài ra, người có kinh nghiệm công tác được xem xét tiếp nhận làm công chức cấp phường không phải qua thi tuyển nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời gian làm việc từ đủ 60 tháng trở lên với công việc phù hợp yêu cầu của chức danh công chức cấp phường cần tuyển dụng.

Đồng thời, trong 5 năm công tác gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Những trường hợp khác muốn dự tuyển công chức cấp phường phải có trình độ chuyên môn ít nhất là trung cấp chuyên nghiệp của ngành đào tạo phù hợp. Người được tuyển dụng công chức cấp phường phải thực hiện chế độ tập sự với thời gian tập sự 6 tháng hoặc 12 tháng tùy theo ngạch lương.

Cùng với những yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ đào tạo, lý lịch, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe, một trong những tiêu chuẩn chung trong tuyển dụng là người đăng ký dự tuyển phải có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Công chức xét tuyển vào chức danh chỉ huy trưởng quân sự cấp phường và trưởng Công an phường còn kèm theo yêu cầu phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội, Công an và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Đ.Thắng