21 gương điển hình được xét chọn từ 107 hồ sơ đề cử đã có những hoạt động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, có các giải pháp, hiến kế giúp nâng cao hiệu quả công việc và tham gia tích cực các hoạt động đoàn tại đơn vị.

Giải thưởng “Cán bộ - công chức – viên chức trẻ giỏi, thân thiện” được TP Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Giải thưởng tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ trẻ nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính của thành phố.

PV