Ngày 22/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, bắt đầu triển khai Đề án "Thông tin thị trường lao động" do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ LĐ-TB&XH giúp đỡ.

Theo đó, cán bộ chuyên trách LĐ-TB&XH của 56 xã, phường được trang bị 56 máy tính để nối mạng với Trung tâm dịch vụ việc làm và Sở LĐ-TB&XH để cập nhật tình hình lao động, đào tạo lao động, nhu cầu việc làm của từng gia đình, từng tổ dân phố.

Chính quyền TP Đà Nẵng cũng đề nghị trợ cấp cho mỗi cán bộ tổ dân phố 100.000 đồng/tháng nhằm hỗ trợ cho việc khảo sát, cung cấp thông tin tình hình lao động ở các khu dân cư. 

Sau khi có được thông tin thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ kết nối với các doanh nghiệp giới thiệu lao động và ngược lại, thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đến các xã, phường

L.V.