Nhiều ý kiến cho rằng có thể chia lao động nữ thành 2 khối sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp. Với khối Hành chính sự nghiệp thì có thể nâng cao tuổi nghỉ hưu bởi sức khỏe vẫn đảm bảo để làm việc.

Tuy nhiên, theo các đại biểu khác, trong thực tế, việc nâng tuổi về hưu của nữ lên ngang bằng với nam giới sẽ khiến một số đông phụ nữ không ủng hộ, nhất là những lao động nữ phải làm những công việc nặng nhọc, hưởng lương theo sản phẩm.

Mặt khác, việc nâng tuổi về hưu của lao động nữ lên bằng nam giới sẽ dẫn đến những phản ứng của thị trường lao động, cụ thể là sẽ gây ra những xáo trộn

T.Uyên