Hơn 20 năm, từ Liên hoan lần thứ nhất (1982) đến nay, Liên hoan tiếng hát Làng Sen phát triển thành Lễ hội Làng Sen với mong muốn sẽ trở thành lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục làm cho tư tưởng vĩ đại của Bác ngày càng thấm sâu và lan tỏa trong mọi thế hệ nhân dân Việt Nam, trở thành điểm tựa vững chắc của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN         

P.V.