Cụ thể, Thông tư quy định rõ: Không được cải tạo các xe ôtô khác thành xe ôtô chở khách (ôtô chở người); không được cải tạo thay đổi mục đích sử dụng đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng trên 15 năm, ôtô chuyên dùng nhập khẩu trong thời gian 5 năm và ôtô tải đông lạnh nhập khẩu trong thời gian 3 năm kể từ ngày cấp biển số đăng ký; không được cải tạo ôtô chở người thành ôtô tải các loại, trừ trường hợp cải tạo ôtô chở người từ 16 chỗ trở xuống thành ôtô tải VAN…

Ngoài ra, mỗi xe cơ giới trong suốt quá trình sử dụng chỉ được cải tạo, thay đổi một trong hai tổng thành chính là động cơ hoặc khung và không quá 3 trong 6 hệ thống. Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, việc thi công cải tạo phải thực hiện tại cơ sở sản xuất có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới và phải được nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật.

Quy định trên được áp dụng từ ngày 1/10

T. Huyền