Thông tư bao gồm 3 chương với 17 điều quy định chất lượng dịch vụ tối thiểu cho hành khách tại cảng hàng không. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2014. Đối với trường hợp khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến, hãng hàng không có trách nhiệm phục vụ hành khách theo quy định.

Cụ thể, thời gian chậm từ 2 giờ phải phục vụ nước uống nhẹ; Thời gian chậm từ 3 giờ trở lên phải phục vụ ăn, uống với loại bữa ăn theo thời điểm: từ 6 giờ đến 8 giờ phục vụ bữa sáng, từ 12 giờ đến 14 giờ phục vụ bữa trưa, từ 19 giờ đến 21 giờ phục vụ bữa tối; Thời gian chậm từ 6 giờ trở lên (từ 7 giờ đến trước 22 giờ) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không; Thời gian chậm từ 6 giờ trở lên (từ 22 giờ hôm trước đến 7 giờ hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách…

T. Huyền