Việc khoán kinh phí xe công chỉ áp dụng với trường hợp đưa đón cán bộ từ nơi làm việc đến nơi công tác; không áp dụng khoán trong trường hợp đưa đón hằng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc. Đối tượng áp dụng bao gồm các chức danh lãnh đạo có phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên. 

Chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ôtô đi công tác, gồm Chánh, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng ban An toàn thực phẩm; Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. 

Quyết định áp dụng thí điểm việc khoán kinh phí sử dụng xe công, TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên được lựa chọn 1 trong 2 phương thức khoán là trả tiền theo số kilomet thực tế với mức 11 ngàn đồng mỗi kilomet hoặc khoán trọn gói theo tháng cho mỗi đầu xe với số tiền 19,8 triệu đồng/tháng. 

Kinh phí chi trả cho việc này được lấy từ dự toán ngân sách do thành phố giao cho các đơn vị theo chế độ tự chủ hàng năm. Sau thời gian thí điểm, TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét, quyết định áp dụng đại trà việc khoán xe công, dự kiến bắt đầu từ năm tới.

Trong quá trình triển khai, TP Hồ Chí Minh cũng tiến hành rà soát lại số xe công phục vụ chức danh, phục vụ công tác chung và chuyên dùng. Số xe công dư ra sẽ được thu hồi, thanh lý nộp tiền vào ngân sách. Tất cả xe công sẽ gắn biển số trắng, thay vì biển số xanh như hiện nay. Triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ôtô, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương phải đảm bảo đúng đối tượng; không để phát sinh thêm chi phí hằng năm và không gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bảo Sơn