Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập ngày 1/4/1956, tiền thân là Trường Sơ cấp lái tàu Việt Nam. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, hàng chục nghìn sinh viên, học viên nhà trường đã công tác, chiến đấu tại các chiến trường trong thời kỳ chiến tranh cũng như xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Năm 2000, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) công nhận Trường Đại học Hàng hải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Hệ thống văn bằng của trường được công nhận trên toàn thế giới.

Với những thành tích đạt được, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chúc mừng thành tích của thầy và trò nhà trường, đồng thời khẳng định: Trải qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải luôn khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong ngành Hàng hải, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của nhà trường trong thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Thời gian tới, thầy và trò nhà trường cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sớm đưa Trường Đại học Hàng hải trở thành trường trọng điểm quốc gia, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao, nghiên cứu khoa học và tạo ra công nghệ, góp phần đắc lực thực hiện thành công chiến lược biển Việt Nam

Đăng Hùng